Dokumentumok 2.

A házasság a jogszabályoknak megfelelően akkor jön létre, ha az együttesen jelen lévő házasulandók az anyakönyvvezető előtt vagy a templomi esküvőnél az oltár előtt személyesen kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek. A boldogító IGEN kimondása előtt azonban a házasulandóknak számtalan feladata van és több feltételnek kell megfelelni.

A házasságkötés nyilvánosan, két tanú jelenlétében történik, olyan helyszínen, amelyet az anyakönyvvezető vagy az egyház megfelelőnek tart. A házasulandóknak a házassági nyilatkozat megtételekor azonos helységben, ugyanazon anyakönyvvezető előtt / oltár előtt, pap előtt és egy időben kell jelen lenniük. Ha bármelyik feltétel nem teljesül, a házasság érvénytelen.

A házasságkötéshez min. 18 évesnek kell lenni, ha fiatalabb a házasulandó fél akkor közjegyző által hitelesített szülői beleegyezés szükséges, hitelesen lefordítva angol nyelvre.

Cipruson a házasságkötési törvény kimondja, hogy a menyasszonynak és a vőlegénynek a házasságkötés előtt legkevesebb 3 napot kell eltölteni abban a városban ahol a házasságkötés lesz.

Magyarországon az önkormányzatok polgármesteri hivatalainak tájékoztatása szerint a Cipruson kötött házasságokat  honosítani kell.

Az anyakönyveztetés a fővárosi főjegyző hatásköre Magyarországon.

Figyelem: egy -egy hivatali dokumentum 3 hónapig érvényes.

A házassági anyakönyvi kivonatot postán küldi ki a ciprusi hivatal a pároknak vagy sürgősségi díj  ellenében   kézhez vehető Cipruson a visszaérkezés előtt.  Sürgősségi díj Városházától függő. Általában 40 és 60 euro között van.