Adatvédelmi nyilatkozat

ESKÜVŐ CIPRUSON– adatvédelmi nyilatkozat elfogadása megóvja az Ön személyes adatait.

Az Esküvő Cipruson  honlapok tulajdonosa  elkötelezett a magánélet védelme érdekében és az adatok nyílt és átlátható közlésében. Ennek értelmében az  Esküvő Cipruson  honlapok Adatkezelője teljesíti az európai jogszabályok követelményeit.

Hogy biztosan megkaphassa a különleges és a személyesen Önre szabott ajánlatokat az Adatkezelőnek kérnie kell az Ön adatainak tárolásához   az Ön hozzájárulását.

Szeretnék Önnel kapcsolatban maradni, szeretném a megrendeléseiket fogadni és teljesíteni, ezért az Ön hozzájárulását kérem  az adatvédelmi  nyilatkozat elfogadásához, hogy  a jövőben is kapcsolatban maradhassak Önnel, továbbá tájékoztatókat, különleges ajánlatokat tartalmazó hírleveleket küldhessen Önnek.

Kérem olvassa el figyelmesen a nyilatkozatot és adja meg a hozzájárulást adatai kezeléséhez.

2018/05/16

A GDPR 

A magánélethez való jog része  az emberi jogokról szóló 1950.évi európai egyezménynek, amely kimondja: „Mindenkinek joga van magán- és családi életének, otthonának és levelezésének tiszteletben tartásához.” Ebből az alapból az Európai Unió jogszabályok révén igyekezett biztosítani e jog védelmét .

Az adatkezelés jogalapja: A természetes személyek védelme a személyes adatok feldolgozása során alapvető jog. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Charta) 8. cikkének (1) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 16. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy mindenkinek joga van a  rá vonatkozó személyes adatok védelmére. E rendelet értelmében az érintett hozzájárulás az adatok kezeléséhez egyértelmű.

HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ

A Felhasználók a regisztráció során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje a megrendeléseik értelmében.

A jelen adatkezelési nyilatkozat a honlapokon, a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott adatok a videó letöltéséhez, fotók tárolására és az esküvői fotók marketing céljára való felhasználására, az oldalon szereplő termékek megvásárlásához és hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat  tájékoztató célja, hogy a weboldal felhasználója által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. A személyes adatok kezelésénél az alapelvek :

a ) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

b ) Csak olyan személyes adatot kezelek, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

c ) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

d ) Az adatkezelés során biztosítva van  az adatok pontossága, teljessége és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges  naprakészsége, valamint az, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

e ) A Szolgáltató marketing célból csak olyan személyes adatokat rögzít, amelyek elégségesek az ügyféllel való kapcsolat tartására, a szükséges és fontos információk eljuttatására. Ilyen célú adat rögzítése minden esetben az ügyfél saját hozzájárulásán alapul, és azok megőrzésének ideje az ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az adott marketing szolgáltatás Szolgáltató általi végzésének idejéig tart.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 • online tartalom szolgáltatása
 • a Felhasználó azonosítása a szolgáltatáshoz szükséges mértékben
 • kapcsolattartás a Felhasználóval a szolgáltatáshoz szükséges mértékben

HONLAPOK RENDELTETÉSE

 • Esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; Esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; Időszakos szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások; Rendezvényhez szükséges szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; Szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás .
 • Esküvői szertartások tervezése és szervezése; Felekezeten kívüli, nem vallásos polgári esküvői szertartások megszervezése és lebonyolítása.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató: Ms. Georgina Tarnóczi   SE

Az adatkezelő megnevezése: Ms. Georgina Tarnóczi ( továbbiakban: Adatkezelő )

Adatkezelő elérhetősége :  e-mail: info@eskuvociprus.hu

Egyéb adatok: 

 • Title of the certificate (HU):  51-345-01
 • Event Planner Ceritficate number: CXB C
 • Serial number: 1186552
 • Tax.No.: 006527784E

Honlapok: 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 • áttekintést nyújt arról, hogy az Adatkezelő összegyűjti és feldolgozza a személyes adatokat, és tájékoztatja Önt a helyi adatvédelmi törvény és az EU általános adatvédelmi szabályzata (“GDPR”) szerinti jogairól,
 • olyan természetes személyeknek szól, akik jelenlegi vagy potenciális ügyfelek,
 • olyan természetes személyekre irányul, akik a múltban is  ilyen üzleti kapcsolatban álltak a Szolgáltatóval,
 • információt tartalmaz arról, hogy mikor van megosztva a személyes adat  más harmadik felekkel (például szolgáltatóinkkal vagy beszállítóinkkal).

Jelen nyilatkozat alkalmazásában a személyes adatok minden olyan információt tartalmaznak Önnel kapcsolatban, amely azonosítja vagy azonosíthatja Önt, és amely magában foglalja például min. a nevét, e-mail címét.

 1. Milyen személyes adat van feldolgozva,   és honnan van gyűjtve ? 

Az ügyfelektől (potenciális és aktuális) a Szolgáltató az alternatív kommunikációs csatornáin keresztül, például a Szolgáltató honlapján keresztül, és az üzleti kapcsolatok összefüggésében gyűjtésre  és feldolgozásra kerülnek a különböző típusú személyes adatok

Ha a Szolgáltató beleegyezik  abba, hogy termékeket és szolgáltatásokat nyújtson Önnek vagy az Ön által képviselt vagy kedvezményezett jogalanynak, akkor annak természetes része a  személyes adatok gyűjtése és feldolgozása, amelyek magukban foglalhatják a rendezvény szolgáltatások nyújtásával összefüggésben lévő adatokat.

Az Adatkezelő a  Szolgáltató ügyfeleinek a  személyes adatait a rendezvényszervezés tevékenység végzésének  összefüggésében, a szerződések létrehozásához, teljesítéséhez és az esetleges szerződésekből eredő igények érvényesítéséhez szükséges körben,   ideig használja és tárolja. Továbbá használja hírlevelek kiküldéséhez a potenciális vagy meglévő ügyfél e-mail címe és neve alapján.

Az Adatkezelő  tájékoztatja a Szolgáltató ügyfeleit, hogy más, a rendezvény létrejöttéhez szükséges partneri – alvállalkozói kapcsolata  felé közvetített szolgáltatásokra az ügyfél személyes adatait szintén továbbítja a megrendelés és szerződés létrejöttéhez. A szolgáltatások megrendeléséhez  az ügyfél neve / nevei szükségesek.

Az Adatkezelő  tájékoztatja a Szolgáltató ügyfeleit, hogy a megrendelt szolgáltatásokra a szerződéshez szükséges ügyfél által megadott adatok valódiságáért és az utas adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulás beszerzéséért a   szerződőt terheli a felelősség.

A rendelési adatokhoz [pl. Fizetési / átutalási megbízásokhoz] kapcsolódó személyes adatok és a szerződéses kötelezettségeink teljesítéséből származó adatok, személyes adatok.

 1. Honlap látogatása

Honlapok látogatóinak adatai: Az adatgyűjtés célja a honlap látogatása során a Szolgáltató a szolgáltatásának teljesítése során, működésének ellenőrzésekor és a visszaélések megakadályozása érdekében az Adatkezelő rögzítheti a látogatói adatokat, statisztikai adatokat. Ők a fent nevezett honlapok látogatóinak statisztikája minden személyes adat nélkül.

 1. Hírlevél és hírlevél küldés

Az Adatkezelő a  Szolgáltató marketing tevékenysége keretében reklámot is tartalmazó e-mail hírleveleket küldhet partnerei részére, továbbá tájékoztatást nyújthat az aktuális információkról, akciókról, árakról, kedvezményekről, ajánlatokról, értékesítési stratégia publikus eseményeiről stb stb..

A vonatkozó adatok köre az azonosítószám, név, e-mail cím, a felhasználó számítógépének IP címe és a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás. Az adatkezelés időtartama mindaddig fennáll, ameddig a felhasználó a vonatkozó szolgáltatással kapcsolatban korábban a Szolgáltató részére  adott hozzájárulását vissza nem vonja.

Hírlevélről való leiratkozási lehetőséget a hírlevél tartalmazza.

Hírlevélhez szükséges személyes adatok tárolása: Név, e-mail cím és telefonszám

 1. Telefonos megkeresés

Az adatkezelés célja: a potenciális vagy meglévő ügyfél telefonon keresztül történő értesítése, kapcsolatfelvétele információ közlés és sürgős esetek és halaszthatatlan hírközlések esetén.

A telefonbeszélgetéseket az Adatkezelő nem rögzíti, nem dolgozza fel rögzítőkkel, nem készülnek felvételek. A telefonszám az érdekkört lezárva törlésre kerülnek.

5. Regisztrációs adatbázis és online módon regisztrálók

Az adatgyűjtés célja az online ügyintézés, foglalás / megrendelés a szolgáltatásokra ill. a megrendelés ügymenetének az előmozdítása, kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, kedvezmények adási lehetősége,  akciós ajánlatok és más célzottabb szolgáltatás felajánlása, nyújtása.

 1. Az Adatkezelő –  Szolgáltató részére szükséges személyes adatok

Ajánlatkéréshez – a Szolgáltató honlapján található AJÁNLATKÉRÉS link alapján

Megrendelésnél – a megrendeléshez szükséges személyes adatok a Megrendelőtől

* Ajánlatkérés / megrendelés amennyiben tartalmaz repülőjegy foglalás kérését is

 • Lakcím irányítószámmal
 • E-mail cím
 • Elérhető mobilszám
 • Utazóokmány száma
 • Utazóokmányok szerinti pontos név
 • Állampolgárság  megnevezése
 • Utazóokmány kiállítási ideje és lejárati dátuma
 • Utazóokmányt kiállító hatóság megnevezése
 • Gyermekek esetében pontos születési dátum

* Ajánlatkérés / megrendelés amennyiben tartalmaz szállásfoglalást  és személyszállítást is

 • Egy szobához egy név és létszám megjelölése szükséges. Gyermek esetében a gyermek pontos születési dátum
 1. A Szolgáltató és a felhasználók kapcsolattartása

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevételét megelőzően, a foglalás vagy ajánlatkérés során, vagy a szolgáltatás igénybevételekor kérdése, problémája van, vagy esetleg panasszal kíván élni, úgy az a  info@eskuvociprus.hu  elérhetőségen, illetve a honlapon feltüntetett további elérhetőségeink bármelyikén a Szolgáltató  készséggel áll a Felhasználók rendelkezésére.

Tájékoztatunk minden egyes felhasználónkat, hogy a szolgáltatásinkkal kapcsolatos kérdéseik megválaszolása, illetve az esetleges panaszbejelentések pontossága érdekében szíveskedjenek az írásos bejelentés lehetőgégével élni.

 1. Gyermekek adata

Megértjük a gyermekek magánéletének védelmének fontosságát. A gyermekekkel kapcsolatban csak személyes adatokat gyűjthetünk, feltéve, hogy először szüleik vagy törvényes gondviselőjük hozzájárulásával szereztük be, vagy ha törvény másként nem rendelkezik. Ezen adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában az idegenforgalom tekintetében  “gyermekek” olyan személyek, akik 12 éves korig (12) vannak.

 1. Függetlenül attól, hogy köteles megadni személyes adatait

annak érdekében, hogy üzleti kapcsolatot tarthassunk Önnel, személyes adatait meg kell adnia számunkra, amelyek szükségesek az üzleti kapcsolat megkezdéséhez és végrehajtásához, valamint szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez. Emellett a pénzmosásról szóló törvény rendelkezései alapján olyan személyi adatokat is kell kérnünk, amelyek megkövetelik, hogy személyazonosságukat ellenőrizzük, mielőtt szerződésünk vagy üzleti kapcsolatunk megkötésre kerülnének,  amelyben Ön a meghatalmazott képviselet vagy ügynök vagy haszonélvező.

Ezért legalább az Ön személyi igazolványának / útlevelének adataival ( repülőjegy foglalásánál és a foglalt szálloda recepciójánál  ) vagy  teljes nevével, születési helyével (városa és országa) és lakcímével az adatokat  biztosítania kell számunkra a fent említett törvényi kötelezettségünkhöz.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem szabad megkezdeni vagy folytatni üzleti kapcsolatunkat sem Önnel, sem magánszemélyként, sem pedig egy Ön általi meghatalmazott jogi személy  képviselőjével sem. 

 1. Az Adatkezelő miért dolgozza fel személyes adatait és milyen jogi alapon

Elköteleztük magunkat az adatvédelem titkosságának védelme és nyílt és átlátható módon történő kezelése mellett, ezért a GDPR és a helyi adatvédelmi törvény alapján feldolgozzuk az Ön személyes adatait a következő okok miatt:

A. / szerződés teljesítéséhez

Az Adatkezelő a  személyes adatokat feldolgozza a rendezvényszervezés és a hozzátartozó egyéb szolgáltatások végzéséhez és az ügyfelekkel kötött szerződések alapján nyújt a Szolgáltató  rendezvényszervezési szolgáltatásokat, és azért is, hogy teljesítse az ügyfelek kérésének elfogadását, hogy szerződést köthessen a leendő ügyfelekkel.

A személyes adatok feldolgozásának célja az egyes termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó követelmények függvénye, és a szerződési feltételek részletesebben meghatározzák a vonatkozó célokat.

/Jogi kötelezettség betartásáért

Számos törvényi kötelezettség merül fel a vonatkozó jogszabályokból, valamint a törvényi előírásokból .Vannak olyan felügyeleti  hatóságok is, amelyek törvényei és rendeletei alá tartoznak pld. jelen esetben  a GDPR törvényei.  Ezek a kötelezettségek és követelmények ránk kényszerítenek az ellenőrzésre, a személyazonosság igazolására vagy egyéb jelentéstételi kötelezettségekre.

C /Ön megadta a beleegyezését

Feltéve, hogy megadta nekünk a feldolgozásra vonatkozó konkrét beleegyezését akkor az ilyen feldolgozás jogszerűsége az adott hozzájáruláson alapul. Ön bármikor jogosult visszavonni a beleegyezést. Azonban a személyes adatok feldolgozását a visszavonás megérkezését megelőzően azt nem befolyásolja.

11. Ki kapja meg személyes adatait

Az Adatkezelő a Szolgáltató szerződéses és törvényi kötelezettségeinek teljesítése során az Ön személyes adatait a légitársaságok felé repülőjegy foglaláshoz  is megadhatja. Különböző szolgáltatók és beszállítók is megkaphatják személyes adatait, hogy a Szolgáltató teljesíthesse  a kötelezettségeit.

( Pld. szállodák, személyszállító cégek stb. ) Az ilyen szolgáltatók és szállítók szerződéses megállapodásokat kötnek a Szolgáltatóval, amelyek az adatvédelmi törvény és a GDPR szerint bizalmas kezelést és adatvédelmet tartanak fenn. Légitársaságok egyéni GDPR védelmet biztosítanak, mely nem tartozik a Szolgáltató érdekkörébe és felelősség körébe.

 1. Hogyan kezeljük személyes adatait a marketing tevékenységeknél, és hogy a profilalkotást milyen tevékenységekhez használjuk vagy használjuk-e ?

Az Ön személyes adatait az Adatkezelő feldolgozhatja az  olyan termékekkel, szolgáltatásokkal és ajánlatokkal kapcsolatban, amelyek érdekesek lehetnek Önnel kapcsolatosan.

Az e célból feldolgozott személyes adatok az Ön által megadott adatokból, valamint az általunk gyűjtött adatokból és / vagy a szolgáltatásaink használatából származó adatokból, és idegenforgalomra vonatkozó információkból állhatnak szállásfoglalás kérése esetén. Minden ilyen információt a Szolgáltató megvizsgál, hogy képet alkothasson arról, hogy miben vagyunk jó  az Ön kiszolgálásában  vagy mi érdekelheti Önt.

Az Ön személyes adatait csak akkor használhatja az Adatkezelő, ha a Szolgáltató termékeit és szolgáltatásait  támogatja vele, és  ha kifejezett hozzájárulása van ehhez, vagy bizonyos esetekben, ha úgy véli,   hogy jogos érdekében áll.

Önnek bármikor jogában áll kifogást emelni személyes adataik marketingtevékenységben történő feldolgozásához, beleértve a profilalkotást is, és bármikor írásbeli kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

 1. Mennyi ideig tartjuk meg személyes adatait

Személyes adatait az Adatkezelő  mindaddig megőrzi, amíg Önnel a Szolgáltató üzleti kapcsolatban áll.  Miután az Önnel fennálló üzleti kapcsolata véget ért, személyes adataikat legfeljebb (1) évig tárolhatjuk. A potenciális ügyfelek személyes adatait 6 hónapig megtartjuk a rendezvény szolgáltatások és / vagy egyéb a rendezvény létrejöttéhez szükséges szolgáltatások iránti kérelem esetében.

 1. Az Ön adatvédelmi joga

Ön a személyes adataival kapcsolatban a következő jogokkal rendelkezik:

 • Hozzáférést kaphat személyes adataihoz. Ez lehetővé teszi például, hogy megkapja az Önnel kapcsolatos személyes adatok egy példányát, és ellenőrizze, hogy mi jogszerűen feldolgozzuk.
 • Kérjen korrekciót [helyesbítést] a személyes adatokról, amelyeket magukról tartunk. Ez lehetővé teszi, hogy bármilyen hiányos vagy pontatlan adat áll  az adatkezelő rendelkezésre, azt korrigálhassuk .
 • Személyes adatainak törlése. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy kérdezzen bennünket, hogy töröltethesse az Ön személyes adatait ha nincs jó oka annak folytatásához.
 • A személyes adatok feldolgozásának tárgya, ha jogos érdeklődésre támaszkodhatunk, és van konkrét adat  az Ön sajátos helyzetéről, amely ellenzi a feldolgozást az  ellen kifogást emelhet.   Ha kifogást nyújt be, akkor a továbbiakban nem fogjuk feldolgozni személyes adatait, hacsak nem bizonyítjuk  a feldolgozás kényszerítő okát, amely felülbírálja az Ön érdekeit, jogait .

Önnek jogában áll kifogásolni, ha a személyes adatait közvetlen marketing célokra dolgozzuk fel,  annak ellenére, hogy  előzetesen ehhez a szerződés alapján nem járult hozzá. Ha Ön kifogásolja a közvetlen marketing célú feldolgozást, akkor a személyes adatok feldolgozását ilyen célokból megszüntetjük:

 • Kérheti a személyes adatok feldolgozásának korlátozását . Ez lehetővé teszi számunkra, hogy korlátozzuk a személyes adatainak feldolgozását, vagyis csak bizonyos dolgokra használhatjuk fel, ha:
  • jogellenesen van használva, de nem szeretné törölni azt,
  • ez már nem releváns, de azt akarja, hogy tartsuk meg azt a lehetséges jogi igényekhez,
  • már megkért minket, hogy vessünk véget a személyes adatok felhasználásának, de vár ránk, hogy erősítsük meg a tényleges törlést
 • Kérheti  a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban adott hozzájárulását bármikor.
  • Ha bármelyik jogát gyakorolja, vagy ha bármilyen más kérdése van a személyes adatainak használatával kapcsolatban, kérjük, forduljon a kapcsolattartójához az info@eskuvocipruson.hu címen. Arra törekszünk, hogy minden kérését azonnal teljesítsük.
 1. Panasz benyújtására vonatkozó jog

Ha bármilyen adatvédelmi jogát felhasználta, és továbbra is úgy érzi, hogy az Ön személyes adataival kapcsolatos aggodalmát nem megfelelően kezelték, jogában áll panaszt tenni  a személyes adatok védelméért felelős biztos hivatalához. Ismerje meg a weboldalán, hogyan kell panaszt benyújtania (https://www.dataprotection.gov.cy).

 1. Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Az adatvédelmi nyilatkozatot időről időre módosíthatjuk .Tájékoztatjuk Önt a megfelelő módon, amikor módosítjuk az adatvédelmi nyilatkozatot, és módosítjuk a felülvizsgálati dátumot az oldal tetején. Javasoljuk azonban, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt a nyilatkozatot annak érdekében, hogy mindig tájékoztatást kapjon arról, hogy miként kezeljük és védjük személyes adatait.

 1. Sütik

Webhelyünk a cookie-k néven ismert kis fájlokat használhat, hogy jobban működjön, hogy javítsa az Ön tapasztalatait. A sütik nem tartalmaznak személyes adatokat. A sütiket az oldal látogatói használják.

Jegyzet:
A 2016/679 / EU általános adatvédelmi rendeletet 2018. május 25-től kell alkalmazni.